میز تلویزیون

با گذشت زمان و افزایش تکنولوژی، تلویزیون های قدیمی جای خود را به تلویزیون های LCD و LED دادند. با ظهور تلویزیون های LED، استفاده از یک میز تلویزیون مناسب به یک امر اجتناب ناپذیر در دکوراسیون منازل تبدیل شده است. میز تلویزیون های LED در ابتدا با طراحی شیشه ای وارد بازار شدند. این میز تلویزیون ها که کاملا از شیشه ساخته می شدند مدل های متفاوتی داشتند که با ظهور میز تلویزیون های چوبی کم کم از رده خارج شدند. در حال حاضر میز تلویزیون های چوبی در مدل ها و طرح های بسیار متنوع در بازار وجود دارند.