تخت خواب دوطبقه

تخت خواب دوطبقه گونه‌ای از تخت‌خواب است که در آن چارچوب و بدنه یک تخت‌خواب بر روی تخت‌خواب دیگر قرار گرفته تا بدین‌وسیله امکان خوابیدن دو نفر در یک اتاق با اشغال فضای کمتر ایجاد شود. از تخت‌های دوطبقه یا چندطبقه در مکان‌هایی مانند کشتی‌ها، هواپیماها، سربازخانه‌ها و غیره که فضای کف آن‌ها محدود است استفاده می‌شود.

خوابگاه‌های دانشجویی، کابین‌های اردوهای تابستانه، اتاق کودک، و سلول‌های زندان از دیگر مکان‌هایی است که تخت‌ خواب های دوطبقه در آن‌ها قرار داده می‌شود.